zabytki.pabianice.pl
NR. KRS: 0000159937
95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2

Aktualności

Pierwszy zarząd

W dniu 15 stycznia 1998 roku na walnym zebraniu dokonano wyboru pierwszego zarządu w skład którego wchodzili:

Grażyna Kaczmarek – prezes,
Urszula Jaros – wiceprezes,
Danuta Pietryka – skarbnik,
Wojciech Walczak – członek,
Wiesław Madejski – członek,

Forma funkcjonowania:

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 1989 r., Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego,

Wystawa "Pabianice - różne spojrzenia"

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy "Pabianice  - różne spojrzenia",

 w dniu 4 czerwca o godzinie 16.00 na terenie Dworu przy ul. Stary Rynek 1

 

 

Działalność

w latach 1998 i 1999 przygotowanie projektów i realizacja prac remontowych byłego Pałacu Enderów - obecnej siedziby Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w organizacja koncertów muzycznych z cyklu "Muzyka w Pałacu”

w roku 2000 udział w przygotowaniu prac remontowych i modernizacyjnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach,

w latach 2001 i 2002 Stowarzyszenie zainicjowało, a następnie uczestniczyło w przygotowaniu i realizacji prac konserwatorskich przy zabytkach: elewacji i ogrodzeniu od strony ul. Piłsudskiego byłego Pałacu Enderów – obecnej siedziby Starostwa Pabianickiego oraz fragmentu elewacji Kościoła Św. Mateusza w Pabianicach,

w roku 2004 uczestnictwo w porozumieniu trójstronnym z udziałem Prezydenta Miasta...

więcej

Galeria

Partnerzy: